Mediacja | Międzynarodowe Centrum Mediacji


Jak działamy?

Międzynarodowe Centrum Mediacji


Krok 1
Zgłoś nam swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu; kontakt do Koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji.
Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz nam na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji.
Krok 2
Skontaktujemy się z Tobą i/lub spotkamy celem omówienia problemu i strategii działania.
Krok 3
Skontaktujemy się także z Twoim adwersarzem celem zaprezentowania mu możliwości rozwiązania istniejącego pomiędzy Wami sporu w drodze mediacji.
Krok 4
Postępowanie mediacyjne.
Nasz mediator zadba, aby postępowanie mediacyjne przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, zaproponuje tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne i/lub indywidualne. Poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny czasowo i kosztowo, dbając o komfort stron.
Krok 5
Ugoda.
Wypracowaną w mediacjach ugodę pomożemy Ci zatwierdzić w sądzie, tak aby nabrała mocy wyroku sądowego i stanowiła tytuł egzekucyjny.

Pytania / Wątpliwości

Na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z mediacjami, ich przebiegiem i warunkami odpowie właściwy przedstawiciel Izby lub Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.


Klauzula mediacyjna

Zachęcamy do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.
W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.


KOORDYNATOR MCM:

Dr Ewelina Stobiecka
tel.: +48 22 584 97 40
tel.: +48 669 73 79 79
e.stobiecka (at) mcm.org.pl*)
*) wskazany adres poczty elektronicznej nie jest właściwy dla przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami)

Regulamin postępowania mediacyjnego wraz z cennikiem