Międzynarodowe Centrum Mediacji

International Mediation Centre

Mediacja to alternatywna, skuteczna, oszczędzająca czas i pieniądze, metoda rozwiązania sporu w biznesie, która pozwala stronom na rozwiązanie ich problemu i bardzo często daje im możliwość kontynuacji współpracy biznesowej, ponieważ w przeciwieństwie do procesu sądowego strony nie są „przeciwnikami”, ale „partnerami” dążącymi do osiągnięcia wspólnego porozumienia. Osiągane w mediacji rozwiązanie musi być dla obu stron satysfakcjonujące: to klasyczna sytuacja „win-win”.
Umiejętność osiągnięcia porozumienia za pomocą mediacji to także wyraz stosowania najwyższych standardów w biznesie.

MCM | Międzynarodowe Centrum Mediacji

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną dla wszystkich przedsiębiorców.
Mediacja przez nas oferowana to sposób na osiągnięcie porozumienia w razie sprzecznych interesów stron bez udziału sądu.

W drodze mediacji można rozwiązywać prawie wszystkie rodzaje konfliktów a profesjonalne ośrodki mediacji dają skonfliktowanym stronom prawie 80% prawdopodobieństwo osiągniecia sukcesu.
Mediacja jest rozwiązaniem niezwykle efektywnym kosztowo, tj. około 10 krotnie tańszym niż prowadzenie długotrwałego procesu sądowego.
Czas prowadzenia mediacji to maksymalnie kilka tygodni.

Unikalną cechą MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.

MCM | ZałożycieleMCM | Partnerzy

Formuła Międzynarodowego Centrum Mediacji otwarta na wszystkie międzynarodowe instytucje wspierające przedsiębiorców i obrót z zagranicą w Polsce oraz izby regionalne i branżowe reprezentujące interesy przedsiębiorców z różnych branż i regionów w Polsce.MCM | Partner merytoryczny


MCM | Media